wtorek, 18 października 2011

Petycja do Rządu i Sejmu RP o wieczysty zakaz poszukiwania i eksploatacji rud promieniotwórczych w Sudetach


Do:
Rząd RP, Sejm RP 

Wojewoda Dolnośląski, Sejmik Dolnośląski
Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa

Mając na uwadze unikalne dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe Sudetów, w tym Gminy Stara Kamienica i gmin sąsiednich (Szklarska Poręba, Piechowice, Karpacz, Świeradów Zdrój, Mirsk, Lwówek Śląski, Lubomierz...), żądamy uchwalenia na poziomie ustawowym WIECZYSTEGO ZAKAZU poszukiwania i eksploatacji rud promieniotwórczych, w tym rud uranu, na tym terenie.


Żądamy trwałego i zgodnego z najnowszymi normami zabezpieczenia pozostałości kopalni uranu na terenie Gminy Stara Kamienica i gmin sąsiednich oraz zakazu prowadzenia jakichkolwiek prac związanych z poszukiwaniem bądź eksploatacją rud i metali promieniotwórczych na tym terenie.


Z uwagi na unikalne dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe Sudetów, obszar Gmina Stara Kamienica i gmin sąsiednich musi pozostać wolny i czysty od promieniotwórczości. Wieczysty zakaz poszukiwania i eksploatacji rud promieniotwórczych w Sudetach, w tym rud uranu, jest warunkiem koniecznym przetrwania regionu i gwarantem jego pomyślnego rozwoju i dobrobytu. 


Aby podpisać się pod petycją: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=7923

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza