poniedziałek, 17 października 2011

Kopalnie uranu - wpływ na środowisko życia człowieka (za Peter Diehl, "Uranium mining in Europe")

"Rudę uranową eksploatuje się w kopalniach odkrywkowych bądź podziemnych. Zawartość czystego uranu w rudzie wynosi często zaledwie 0.1% (czyli jedną tysięczną), co oznacza konieczność wydobycia ogromnych ilości rudy dla osiągnięcia założonego efektu. Krótko po II wojnie światowej wydobywano rudę uranu głównie z płytkich pokładów, by z biegiem czasu sięgać po raz głębsze złoża. Spadek cen uranu na światowych rynkach sprawił, że wydobycie z głębokich pokładów stało się nieopłacalne i wiele kopalni zamknięto.


W trakcie prowadzenia prac górniczych do atmosfery wydostają się duże ilości powietrza zanieczyszczonego radonem i pyłu, na przykład 7426 milionów m3 (tj. 235 m3/s) skażonego powietrza w okręgu Schlema-Alberoda w Saksonii w samym tylko roku 1993, przy przeciętnym stężeniu radonu ok. 96 000 Bq/m3. Zmniejszając zagrożenie dla górników wentylacja taka zwiększa jednak zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Wysokie poziomy skażenia utrzymują się również po zamknięciu kopalni, jeżeli są one wciąż wentylowane w trakcie wygaszania, a jeszcze nie zostały zatopione. (...)


W Bułgarii nieczynna kopalnia uranu zlokalizowana jest tuż przy wsi Jeleśnica. W powietrzu utrzymuje się wysokie stężenie radonu, co powoduje statystycznie 0.3-1 zgon z powodu raka płuc rocznie.


Z nieczynnej kopalni uranu Zirovski Vrh w Słowenii do sąsiednich dolin spływa powietrze zawierające stężenie radonu w wysokości 5000 Bq/m3, zwłaszcza w warunkach słabej wymiany powietrza z powodów klimatycznych.


Radon i pył wydobywający się z szybów wentylacyjnych kopalni jest nie tylko wdychany z powietrzem; badanie upraw w pobliżu kopalni uranu w Ronneburgu w Turyngii wykazało, że spożycie pszenicy rosnącej przy szybie wentylacyjnym powodowało konsumpcję 0.33 mSv p(33 mrem) promieniowania rocznie.


W trakcie prac górniczych wypompowuje się duże ilości wód gruntowych, by zapobiec zalaniu kopalni. Wody te są wylewane do rzek, strumieni i jezior. W osadach rzecznych w rejonie Ronneburga wykryto stężenie radonu i uranu ok. 3000 Bq/kg, tj. 100 razy wyższe od normalnego promieniowania tła.


W Czechach usuwanie promieniotwórczych ścieków z kopalni Harm 1 przed rokiem 1989 spowodowało długotrwałe skażenie rzeki Ploucnicy na odcinku długości ok. 30 km. Maksymalne dawki promieniowania gamma wynoszą tam 3.1 µGy/h, co oznacza trzydziestokrotne przekroczenie normy.


Ścieki z kopalni uranu Le Bosc we Francji (okręg Herault) spowodowały wzrost stężenie radu-226 w osadach rzeki Lergue do poziomu 13 000 Bq/kg, co odpowiada stężeniu tego pierwiastka w rudzie uranowej".


cdn.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza