Wzór listy protestacyjnej


NIE DLA KOPALNI URANU W SUDETACH!!!
L.P.
IMIĘ I NAZWISKO
NR PESEL
MIEJSCOWOŚĆ
PODPIS