wtorek, 11 października 2011

Jerzy Niczyporuk, jeleniogórskie koło partii Zieloni 2004, kandydat na posła do Sejmu RP


Jeleniogórskie Koło                                                                                                                                   Jelenia Góra 6.10.2011 
Partii Zieloni 2004
Pl. Piastowski 24
58-560 Jelenia Góra
                                                                                                                                 Wójt Gminy Stara Kamienica
Prosimy o wydanie negatywnej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań w sprawie badań złoża uranu w Kopańcu. Prosimy o zakwestionowanie opracowania wpływu na środowisko.

                Wniosek o przeprowadzenie tych badań złożony przez firmę komercyjną wskazuje na przygotowania do przyszłej eksploatacji złoża uranu co budzi zrozumiały niepokój. Gmina Stara Kamienica wiąże swoją przyszłość z rozwojem turystyki. Unikalne walory krajobrazowe i przyrodnicze tych terenów, bliskość takich aglomeracji poszukujących usług turystycznych jak Poznań, Wrocław, Berlin, Praga, Wiedeń - dają możliwość takiego rozwoju. Sam fakt prowadzenie badań zagraża  środowisku naturalnemu - zaszkodzi rozwojowi turystyk i – kto chce wypoczywać narażając się na skażenie radioaktywne?

Region nasz świetnie nadaje się do rozwoju tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, biogazowni, geotermii, małych elektrowni wodnych – powinien i może liczyć na wsparcie z budżetu państwa i UE takich projektów, osiągnąć dzięki temu dużą niezależność żywnościową i energetyczną – co w obliczu kolejnych globalnych kryzysów ma ogromne znaczenie.

Przygotowania do eksploatacji złoża jest zapewne związane z propagandą o pożytkach płynących z energetyki atomowej. Ponieważ energia atomowa jest droga, niebezpieczna (awarie, terroryzm, odpady radioaktywne), nieodnawialna, zcentralizowana – zależna od długich generujących ogromne straty linii przesyłowych (nie zapewniająca bezpieczeństwa energetycznego dla naszego regionu) jest to niepożądana technologia, której powinniśmy się przeciwstawiać.

Ocena wpływu na środowisko badań złóż uranu powinna być wykonana przez faktycznie niezależną firmę posiadającą doświadczenie w ocenie tak niebezpiecznych prac jak odwierty złoża radioaktywnego w terenie zamieszkałym. Proces zlecenia opracowania w tak drażliwej sprawie powinien być całkowicie transparentny z udziałem organizacji społecznych. Badania takie stanowią niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia obywateli.

Opracowanie takie aby było wiarygodne powinno być konsultowane i wykonane z udziałem lokalnych organizacji społecznych, które mogą wnieść cenne informacje. Ceny nieruchomości z powodu prowadzenia badań spadną, w znacznym stopniu zmniejszy się rozwój tych terenów i pogorszy się stan wielu ekosystemów. Ten sam problem dotyczyć może sąsiednich gmin dokąd spływają wody gruntowe narażone na radioaktywne skażenie.

Region Jeleniogórski rozwija się turystycznie. Rozwój w tym kierunku stoi w sprzeczności z budową kopalni uranu. Apeluje do władz o niedopuszczenie do tak niebezpiecznego i społecznie niepożądanego przedsięwzięcia.

Jerzy Niczyporuk     
Koło Jeleniogórskie partii Zieloni 2004

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza