środa, 19 października 2011

Opinia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu - dotycząca przedsięwzięcia pn: „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica

 


Z powyższą opinią Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się również tutaj.

Aby zaprotestować lub zgłosić uwagi:

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu - dr n. med. Jacek Klakočar
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77
tel.       71 328 21 25
tel/fax  71 328 35 92
e-mail: sekretariat@wsse.wroc.pl

2 komentarze:

  1. W całej decyzji nie ma ani słowa o promieniotwórczości, rudach radioaktywnych, możliwości skażenia uranem, radonem i tak dalej!

    OdpowiedzUsuń
  2. Można by też zauważyć, że opinia jest NIEWAŻNA, ponieważ zawiera błąd w nazwie firmy!

    OdpowiedzUsuń