środa, 19 października 2011

Błędny raport firmy EKOID o oddziaływaniu planowanych poszukiwań rud uranu na środowisko

Fragment raportu firmy EKOID z Katowic:

"Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym „Kopaniec-Kromnów” w gminie Stara Kamienica

4.7 Konflikty społeczne
Projektowane badania geofizyczne prowadzone będą zarówno na terenach niezamieszkałych, jak i w sąsiedztwie zabudowań. Są to jednak badania nieinwazyjne i nie będą źródłem konfliktów społecznych."

Tutaj ewidentnie autorzy pomylili się...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza