wtorek, 18 października 2011

INFORMACJA PRASOWA: Rozwój TAK Odkrywki NIE (Lubin)

INFORMACJA PRASOWA /Zaproszenie na briefing/

We wtorek 18 października 2011 r. na porządku obrad Rady
Ministrów jako jedyny punkt stanie projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie
przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK).
Wnioskodawcą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Dokument ten dwukrotnie (ostatnio 6 września br. w dramatycznych
okolicznościach, bo na kilka godzin przed posiedzeniem) był wycofywany z
porządku obrad rządu w wyniku protestów społecznych, w tym grupy samorządów
i organizacji pozarządowych skupionych w Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK
– Odkrywki NIE”.

Przyjęcie uchwały w dotychczasowej (jedynej znanej opinii publicznej) wersji
doprowadziłoby do wdrożenia w życie planów budowy nowych kopalń węgla
brunatnego, co z kolei otworzyłoby drogę do wywłaszczeń mieszkańców
zagrożonych gmin i zniszczeń w środowisku. W liście otwartym do Premiera
Donalda Tuska z 25 sierpnia br. samorządowcy zwrócili uwagę, że dokument
został przygotowany w sposób sprzeczny z procedurą oraz ignoruje setki
poprawek i zastrzeżeń zgłoszonych w toku konsultacji społecznych. Jego
przyjęcie umożliwi przeprowadzenie wysiedleń na masową skalę.

W 2009 r. tysiące mieszkańców gmin (z woj. dolnośląskiego i lubuskiego) na
terenie których planuje się eksploatację złóż węgla brunatnego, sprzeciwiło
się, w prawomocnych referendach, budowie kopalni odkrywkowych. Ich głos, jak
do tej pory, nie został uwzględniony w żadnym dokumencie przygotowanym przez
władze państwowe. Jest zupełnie odwrotnie, prace legislacyjne zmierzają do
zabezpieczenia złóż węgla brunatnego przed dalszą zabudową infrastrukturalną
niezwiązaną z energetyką i jednoczesną gotowością do uruchomienia wydobycia.

KPZK, jako dokument planistyczny najwyższego szczebla, jest przyjmowany w
drodze uchwały tj. aktu wewnętrznego, wywiera jednak istotny wpływ na
dokumenty planistyczne na poziomie województw oraz gmin. Władze wojewódzkie
a następnie gminne zobowiązane są uwzględnić zapisy KPZK w wojewódzkich
planach zagospodarowania przestrzennego i w planach miejscowych. Przy
uchwalaniu KPZK Rada Ministrów wskazuje inwestycje o charakterze publicznym,
które powinny znaleźć się w programach rządowych. Te ostatnie zaś, jako
przepisy powszechnie obowiązujące, wywierają bezpośredni wpływ na sytuację
prawną obywateli. Dokument ten otwiera więc drogę do narzucenia samorządom
gminnym obowiązku wprowadzenia kopalń odkrywkowych do planów miejscowych, a
dla mieszkańców stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo wywłaszczeń.

„Uchwalenie KPZK w dotychczasowym kształcie byłoby złym sygnałem dla
polskiej demokracji a tym samym dla nas wszystkich. Zielone światło
otrzymałby bowiem dokument, który bezpośrednio wpływa na prawa, zwłaszcza na
prawo własności, oraz wolności dziesiątek tysięcy obywateli. Niedopuszczalny
jest fakt, że przygotowanie tego dokumentu było obarczone istotnymi wadami o
charakterze proceduralnym” – już w sierpniu br. ostrzegła Beata Filipcova,
radca prawny Ekologicznego Serwisu Prawnego.

W apelu I Ogólnopolskiej Konferencji „Rozwój Tak - Odkrywki Nie” do
Parlamentarzystów, Premiera i Prezydenta RP jaki uczestnicy konferencji
przyjęli 27.09. 2011 r. czytamy ..„Ochrona złóż skutkowałaby wstrzymaniem
wszelkich inwestycji i modernizacji w perspektywie zaś masowymi
wywłaszczeniami, likwidacją infrastruktury, regresem cywilizacyjnym, a w
konsekwencji exodusem tysięcy mieszkańców! Niczym nieuzasadnione forsowanie
archaicznych metod wydobycia węgla brunatnego, w tak rażący sposób
ignorujące społeczny werdykt uznajemy za nieodpowiedzialne i szkodliwe”.

Czy tak właśnie będzie wyglądać obiecany samorządom (przed wyborami
parlamentarnymi) przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w osobach: Wiceministra Macieja Kaliskiego
i Wiceministra Waldemara Ługowskiego dialog ze stroną społeczną ?

Na te i inne pytania odpowiedzą Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska oraz
Radosław Gawlik prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO- UNIA z Wrocławia.

Na spotkanie informacyjne gorąco zapraszamy przedstawicieli redakcji jutro,
tj. 18.09.2011r. o godz. 9.30 do Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Wł.
Łokietka 6.

Janusz Łucki, rzecznik Urzędu Gminy Lubin

---
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
http://www.facebook.com/l/tAQA2o4OyAQBrwtz_ZWiLiSCzelihcuIdwIOp50wuwEU9ZQ/www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.facebook.com/l/tAQA2o4OyAQB_rfYwtm7eyUfA06aSWJEol2NcWYiL9IDDQg/www.gmina.lubin.pl/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza