piątek, 1 czerwca 2012

Nowa partia naklejek oraz inne gadżety

Znalazł się sponsor to i ruszyła produkcja.
W najbliższym czasie będzie można odebrać naklejki Uran Stop.
Szczegóły wkrótce.


Przyjmujemy zapisy na koszulki.
Koszulka typu t-shirt, porządna bawełna 160-200 g.

Informacje zwrotne prześlemy po wysłaniu do nas maila na adres info@uranstop.pl

wzór 1
wzór 2
wzór 3
wzór 4
wzór 5

sobota, 19 maja 2012

cały czas potrzebujemy wsparcia

Potrzebujemy wsparcia ze strony mieszkańców, władz powiatowych i gminnych, oraz sponsorów lub innych osób które mogą w jakiś sposób wspomóc naszą akcję.
Potrzeby nasze są prozaiczne:
druk plakatów, naklejek, ulotek, banerów to wszystko kosztuje, a niestety nasze fundusze się pokończyły. Każdy firma która wspomoże naszą akcję (może zasponsorować wydruk lub zna kogoś kto mógłby pomóc) może liczyć na odpis podatku lub fakturę VAT.
koszt baneru 1x3 m to około 100-150 zł
koszt druku plakatów B2 w zależności od nakładu około 500 zł
koszt druku naklejek na folii w formacie A5 to około 1 zł/szt. pzy większych ilościach taniej...

dotychczas wydrukowaliśmy:
500 naklejek
500 plakatów
30000 ulotek
5000 wizytówek

jeśli miałby ktoś ochotę w jakikolwiek sposób wspomóc akcję to prosimy o kontakt: info@uranstop.pl
oraz prosimy zajrzeć do działu do pobrania na naszej stronie www.uranstop.pl gdzie są przygotowane materiały produkcyjne w odpowiednich rozmiarach i rozdzielczościach.

Wszystkim którzy chcieliby wesprzeć akcję finansowo podajemy numer konta
Stowarzyszenie Unia Izerska Przecznica 28 59-630 Mirsk konto bankowe: 36 1090 1997 0000 0001 0928 5372
z dopiskiem UranStop.

www.uniaizerska.org
oraz informację na maila że takowe wsparcie poszło na konto :)
z góry serdecznie dziękujemy

Czeska telewizja: jesteśmy zaskoczeni faktem chęci wydobycia uranu zaraz za naszą granicą...

W publicznej telewizji České televize nadano materiał o niepokojach wywołanych poszukiwaniami uranu w rejonie Jeleniej Góry (Stara Kamienica)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/212411000140424-udalosti-v-regionech/obsah/200097-obavy-z-polske-tezby-uranu-v-ceskem-pohranici/
jak widać sprawa nabiera rozmachu międzynarodowego...

mamy ponad 4000 podpisów

4000 podpisów zebraliśmy do tej pory pod naszym protestem... nie ustajemy w wysiłkach... zbieramy dalej...

sobota, 21 stycznia 2012

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRACY DEPARTAMENTU GEOLOGII I KONCESJI GEOLOGICZNYCH


Dla zapewnienia sprawnej i niezakłóconej realizacji zadań Ministerstwa Środowiska w obszarze geologii, 10 stycznia powołano nowego zastępcę dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, czasowo kierującego pracami departamentu. Został nim Rafał Miland.

Rafał Miland zastąpił odwołanego ze stanowiska dotychczasowego dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.

Rafał Miland to prawnik z wykształcenia i wieloletni pracownik administracji publicznej, pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Gospodarki oraz ostatnio w spółce skarbu państwa: Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  i urzędnikiem służby cywilnej.

W związku z  podjętymi przez  Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynnościami w sprawie wydawania koncesji na złoża kopalin, Ministerstwo współpracuje z ABW i udziela wszelkich wymaganych informacji oraz przekazuje dokumentację.

Jednocześnie na zlecenie ministra środowiska trwa analiza pracy departamentu prowadzona przez Biuro Kontroli i Audytu Ministerstwa Środowiska.

[http://www.mos.gov.pl/artykul/7_17754.html]

czwartek, 5 stycznia 2012

Kolejne postępowanie w sprawie uranu w Sudetach: Walim


Gmina WalimWersja do drukuDrukuj dokument

Wykonanie badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym "Dziećmorowice


Walim dnia 23.11.2011 r.

OŚ.6220.05.2011
OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  WALIM


Zgodnie z art. 4 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 99, poz. 1227)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek European Resources Poland Sp. z o.o.

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

"Wykonaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym "Dziećmorowice"

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Walim, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9.

            Wszystkie uprawnione strony zgodnie z art. 10 KPA mogą brać udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Walim w Referacie Ochrony Środowiska Leśnictwa i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 2 cytowanej we wstępie ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia oraz opinii pomocniczych.

Pouczenie

Wszystkie strony postępowania mogą brać udział w postępowaniu administracyjnym. Każdy może zapoznać się z aktami sprawy, oraz wnosić nowe dowody do sprawy i składać wnioski - w terminie 21 dni od daty umieszczenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

Obwieszczenie (23.5kB)
Raport_Dziecmorowice_tekst (267.5kB)
Zakl_1 Mapa sytuacyjno wysokosciowa (343.6kB)
Zal_2 Mapa geologiczna (2.4MB)
Zal_3 Mapa hydrogeologiczna (1.2MB)
Zal_4 Mapa lokalizacji wzgledem Natura 2000 (1.2MB)
Zal_5 Analiza akustyczna (723.1kB)
Źródło informacji:
Adriana Cioruń
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2011-11-24 10:24:33
Ostatnia zmiana:
2011-11-24 10:24:37