sobota, 21 stycznia 2012

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRACY DEPARTAMENTU GEOLOGII I KONCESJI GEOLOGICZNYCH


Dla zapewnienia sprawnej i niezakłóconej realizacji zadań Ministerstwa Środowiska w obszarze geologii, 10 stycznia powołano nowego zastępcę dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, czasowo kierującego pracami departamentu. Został nim Rafał Miland.

Rafał Miland zastąpił odwołanego ze stanowiska dotychczasowego dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.

Rafał Miland to prawnik z wykształcenia i wieloletni pracownik administracji publicznej, pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Gospodarki oraz ostatnio w spółce skarbu państwa: Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  i urzędnikiem służby cywilnej.

W związku z  podjętymi przez  Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynnościami w sprawie wydawania koncesji na złoża kopalin, Ministerstwo współpracuje z ABW i udziela wszelkich wymaganych informacji oraz przekazuje dokumentację.

Jednocześnie na zlecenie ministra środowiska trwa analiza pracy departamentu prowadzona przez Biuro Kontroli i Audytu Ministerstwa Środowiska.

[http://www.mos.gov.pl/artykul/7_17754.html]

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza