Podpisz petycję!Do:
Rząd RP, Sejm RP 

Wojewoda Dolnośląski, Sejmik Dolnośląski
Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa


Mając na uwadze unikalne dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe Sudetów, w tym Gminy Stara Kamienica i gmin 
sąsiednich (Szklarska Poręba, Piechowice, Karpacz, Świeradów Zdrój, Lwówek Śląski, Lubomierz...), żądamy uchwalenia na 
poziomie ustawowym WIECZYSTEGO ZAKAZU poszukiwania i eksploatacji rud promieniotwórczych, w tym rud uranu, na tym 
terenie.


Żądamy trwałego i zgodnego z najnowszymi normami zabezpieczenia pozostałości kopalni uranu na terenie Gminy Stara 
Kamienica i gmin sąsiednich oraz zakazu prowadzenia jakichkolwiek prac związanych z poszukiwaniem bądź eksploatacją rud i 
metali promieniotwórczych na tym terenie.


Z uwagi na unikalne dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe Sudetów, obszar Gmina Stara Kamienica i gmin 
sąsiednich musi pozostać wolny i czysty od promieniotwórczości. Wieczysty zakaz poszukiwania i eksploatacji rud 
promieniotwórczych w Sudetach, w tym rud uranu, jest warunkiem koniecznym przetrwania regionu i gwarantem jego 
pomyślnego rozwoju i dobrobytu. 


Aby podpisać petycję kliknij tutaj